Indlevering

Varenummer Affaldstype Kr./pr. tons
BETON
22 Småt beton
Kantsten, fliser, m.m.
-
 
24 Beton
uden jord og jern
45,00
 
27 Armeret beton 95,00
33 Teglstensbrokker
rene brokker
45,00
 
57 Blandet jord, beton og tegl
Fraktioner, der indeholder jord eller sand.
90,00
 
58 Blandet jord, beton, sten & mindre affald
Som vare 57, men med et lille indhold af bygningsaffald.
340,00
 
HAVEAFFALD
60 Haveaffald til sortering
 
300,00
 
61 Trærødder
Kun rene trærødder
280,00
 
62 Have/parkaffald
Rent have/parkaffald
260,00
 
AFFALD 
59 Sanitet, glaserede fliser/tagsten 400,00
63 Blandet bygningsaffald
Indeholder beton/tegl i væsentligt omfang.
800,00
 
67 Ren isolering 1300,00
69 Genanvendeligt til sortering
Indeholder f.eks. træ/jern
950,00
 
70 Affald til sortering
Ikke organisk affald/asbest/kemikalier
1060,00
 
71 Deponeringsaffald til sortering
 
1380,00
 
TRÆ  
65 A1/A2 træ, rent uden affald 355,00
66 A1/A2 med affald 505,00
68 A1 Træ, rent uden affald 305,00
90 A4/Trykimpræneret træ 780,00
91 Vinduer i trærammer 700,00
GIPS  
80 Gipspladeaffald, skal være tørt 480,00

Kontakt os

Tlf: 75450644
Email: gentek@mariuspedersen.dk
Eller skriv til os