Genbrug

En ideel løsning på et påtrængende affaldsproblem

Ved at indlevere f.eks. byggeaffald hos GEN-TEK, bliver affaldet, gennem sortering og nedbrydning, bearbejdet og omdannet, så det kan genanvendes til nyttige formål. Mere end 70 % af affaldet indleveret hos os omdannes til genbrugsmaterialer.

Herved opnår man en række fordele af både økonomiske, ressourcemæssige og miljømæssige karakterer.

Uforurenet affald

GEN-TEKs virksomhed bygger udelukkende på genbrugsprocesser baseret på uforurenet affald.

Forurenet affald henvises til virksomheder med specielle rensningsfaciliteter.

Flere informationer om anlægget

Sådan afleverer du dit skrot og affald >>


Se vores priser >>

Kontakt os

Tlf: 75450644
Email: gentek@mariuspedersen.dk
Eller skriv til os