Uforurenet affald

Forurenet affald – nej tak

Gen-Tek sorterer, bearbejder og omdanner stort set alle former for affald. Det er dog en betingelse, at affaldet ikke er forurenet. Har du forurenet affald, henviser vi til virksomheder med specielle faciliteter til rensning.

Kontakt os

Tlf: 75450644
Email: gentek@mariuspedersen.dk
Eller skriv til os