Genanvendeligt affald

Affald er også en ressource

Affald er ikke bare affald. Affald er en ressource, som kan genanvendes i fremstillingen af nye produkter. Som erhvervsdrivende har du pligt til at skaffe dig af med dit affald på en måde, så det er sikret genanvendelse. Afleverer du det hos Gen-Tek, garanterer vi, at intet går til spilde.

Kontakt os

Tlf: 75450644
Email: gentek@mariuspedersen.dk
Eller skriv til os