Affaldssortering

Først sortering så genanvendelse

Beton for sig og gips for sig. Sortering er første skridt på vejen mod genanvendelse. Hos Gen-Tek hjælper vi dig med sortering af dit affald. Derved undgås ressourcespild, og vi hjælper hinanden med at passe på miljøet. Af det affald, som indleveres til os, anvendes hele 70 procent til nye nyttige formål.

Kontakt os

Tlf: 75450644
Email: gentek@mariuspedersen.dk
Eller skriv til os