Affaldshåndtering

Vi tager hånd om skraldet uanset type

Gen-Tek er et topmoderne affaldsbehandlingsanlæg, som blev etableret i 1990 med det dobbelte formål at bortskaffe affald og fremstille genbrugsmaterialer. Vi har de rette maskiner og faciliteter til at håndtere alle former for affald, blot dette ikke er forurenet.

Kontakt os

Tlf: 75450644
Email: gentek@mariuspedersen.dk
Eller skriv til os