Affaldsbehandling

Genanvendelsesmuligheder for det forskellige affald:

  • Beton og Tegl: Det nedknuste beton genanvendes til fremstilling af mekanisk stabilt-grus, der anvendes til vejbygning m.m.
  • Jern: Jernskrot og f.eks. armeringsjern frasorteres og bliver genanvendt til fremstilling af nye jernprodukter.
  • Træ: Alle former for træmaterialer neddeles og anvendes som brændsel.
  • Gips: Gipspladeaffald genanvendes til produktion af nye gipsplader.

Uforurenet affald.

GEN-TEKs virksomhed bygger udelukkende på genbrugsprocesser baseret på uforurenet affald.

Forurenet affald henvises til virksomheder med specielle rensningsfaciliteter.

Flere informationer om anlægget

Sådan afleverer du dit skrot og affald >>


Se vores priser >>

Kontakt os

Tlf: 75450644
Email: gentek@mariuspedersen.dk
Eller skriv til os